Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki.

W przypadku wad fizycznych Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi.

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na nowy.
Konsument może zażądać w piśmie reklamacyjnym każdego z wyżej wymienionych rozwiązań pod pewnymi warunkami:

 • wymiana produktu na nowy – sprzedawca może odmówić jeśli jest to opcja niemożliwa do zrealizowania (nie ma już w sprzedaży produktu).
 • obniżenie ceny – konsument musi określić kwotę, o która cena ma być obniżona (oczywiście musi to być kwota związana z charakterem wady i ceną całego produktu). Sprzedawca natomiast może, po uprzednim powiadomieniu konsumenta, zaproponować niezwłoczną wymianę.
 • zwrot ceny – od umowy konsument może odstąpić tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny. Również w tym wypadku sprzedawca może po uprzednim powiadomieniu konsumenta, zaproponować niezwłoczną wymianę.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 • Wykonaj zdjęcia przedstawiające wadę reklamowanego produktu, byśmy mogli lepiej rozpatrzyć Twoją reklamację.
 • Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego: wszystkie jego akcesoria i kopię faktury zakupu, pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

UWAGA! Przypominamy, że nierówność powierzchni świecy lub barwa odbiegająca od widzianej na monitorze komputera nie jest podstawą do reklamacji towaru. Obie te rzeczy wynikają z naturalności składników świecy oraz ręcznego procesu ich wytwarzania, w żaden sposób nie wpływają one na deklarowane cechy produktu.

Zwrot produktów

Produkt nie spełnił Twoich oczekiwań i chcesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do zwrotu zakupionych towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania – każdy element musi być kompletny i zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 • Poinformuj sprzedawcę o zamiarze zwrotu towaru e-mailem na adres: bazanvi.pl@gmail.com
 • Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 • Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy, dołącz także wszystkie otrzymane akcesoria oraz fakturę. Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz poniżej.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 • Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu, zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, koszt przesyłki zwrotnej jest na koszt kupującego.

Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, tak by nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.
Informujemy, że sklep BAZANVI.PL nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

W przypadku zwrotu/wymiany/reklamacji towar należy odesłać na adres, który podamy w kontaktach z nami.

Przykro nam że zakupiony u nas towar nie spełnił Państwa oczekiwań, ale zapewniamy że będziemy dokładać wszystkich starań aby nasza oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna.

Szczegółowe informacje dotyczące rękojmi są zawarte w regulaminie sklepu.

Załączniki:
Oświadczenie odstąpienia od umowy